TS. Võ Tiến Trung

Bí thư chi bộ Đào tạo

Điện thoại: 0913258858

Email: votientrung.vut@gmail.com

Nhiệm vụ:

 - Phụ trách chung Phòng Đào tạo

 - Trực tiếp phụ trách các mảng công việc: 

+ Chiến lược phát triển đơn vị; tổ chức cán bộ; thi đua-khen thưởng của Phòng;

+ Đào tạo sau đại học;

+ Phát triển ngành, nghề đào tạo;

+ Văn bằng, chứng chỉ;

+ Chủ trì xây dựng quy chế, quy định liên quan đến ĐT;

+ Tuyển sinh;

+ Quản lý trang website của Phòng;

+ Công tác cải cách hành chính của Phòng;

+ Báo cáo về công tác ĐT của Phòng


Phó Bí thư chi bộ Đào tạo

Điện thoại: 02383 210 753

Email: thongphamcnoto@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phát triển chương trình đào tạo ĐH, CĐ chính quy;

- Kế hoạch đào tạo;

- Tổ chức và giám sát kế hoạch đào tạo ĐH, CĐ chính quy;

- Quản lý thực tập ngoài trường của sinh viên chính quy;

- Theo dõi, xác nhận giờ giảng dạy cho giảng viên;

- Công tác thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, xét học vụ đối với đào tạo chính quy;

- Hoạt động khai giảng, bế giảng, lễ tết…

- Công tác đảm bảo chất lượng các hoạt động đào tạo liên quan của Phòng;

- Quản lý cơ sở vật chất của Phòng.
UVBCH Đảng Bộ

Điện thoại: 0912516758

Email: haitriet.ktv@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Tuyển sinh đào tạo hệ VLVH;

- Lập kế hoạch, tổ chức đào tạo hệ VLVH;

- Thi, xét tốt nghiệp, xét học vụ, tổng hợp điểm để trình Hiệu trưởng cấp bằng cho sinh viên;

- Phát triển mạng lưới liên kết đào tạo VLVH;

- Xây dựng và thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo; chương trình đào tạo VLVH ở các cấp trình độ;

- Thực hiện thanh tra, giám sát đào tạo hệ VLVH;

- Lập kế hoạch, theo dõi, nghiệm thu khối lượng giảng dạy, thanh toán giờ dạy cho GV giảng dạy hệ VLVH;

- Quản lý tài sản, vật tư, VPP của Bộ phận VLVH;

- Theo dõi, kiểm tra giám sát nộp học phí của SV hệ VLVH và  tài chính liên quan đến hoạt động đào tạo VLVH.