Thông báo V/v Phát bằng tốt nghiệp ĐH, ĐHLT, CĐ, CĐLT chính quy, vừa làm vừa học tốt nghiệp đợt tháng 10/2020
02/12/2020 09:41
Thông báo V/v Phát bằng tốt nghiệp ĐH, ĐHLT, CĐ, CĐLT chính quy, vừa làm vừa học  tốt nghiệp đợt tháng 10/2020

THÔNG BÁO 

Về việc Phát bằng tốt nghiệp đại học, đại học liên thông,

cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy, vừa làm vừa học

 tốt nghiệp đợt tháng 10/2020

 

     Hiện này, đã có Bằng tốt nghiệp đại học chính quy khóa 11, 10, 9, đại học liên thông chính quy khóa 12, 11,10, cao đẳng chính quy khóa 44, 43, 42, 41 tốt nghiệp đợt tháng 10/2020; đại học liên thông khóa 13 vừa làm vừa học tốt nghiệp đợt tháng 10/2020.

     Đề nghị sinh viên đến Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An để nhận bằng tốt nghiệp.

Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, yêu cầu sinh viên:

1. Phải có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

2. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú, kèm theo chứng minh nhân dân (có thêm bản photo công chứng) của cả người ủy quyền và được ủy quyền.

3. Phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ (sách của Thư viện, tiền nợ của Ký túc).