Thông báo V/v Phát bằng tốt nghiệp ĐH, ĐHLT, CĐ, CĐLT chính quy, vừa làm vừa học tốt nghiệp đợt tháng 01/2021
22/02/2021 07:30
Thông báo V/v Phát bằng tốt nghiệp ĐH, ĐHLT, CĐ, CĐLT chính quy, vừa làm vừa học  tốt nghiệp đợt tháng 01/2021

THÔNG BÁO 

Về việc phát hồ sơ ra trường cho Sinh viên hệ Đại học, Đại học liên thông,

Cao đẳng, Cao đẳng liên thông đợt xét tốt nghiệp tháng 01/2021

Hiện nay Phòng Đào tạo đã hoàn thành hồ sơ ra trường cho Sinh viên hệ Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông đợt xét tốt nghiệp tháng 01/2021.

Hồ sơ bao gồm: Bảng kết quả học tập và giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

Nhà trường thông báo cho Sinh viên đến nhận hồ sơ tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Khi đến nhận hồ sơ ra trường lưu ý:

1. Đối với Sinh viên phải có Thẻ sinh viên, Giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).

2. Đối với người nhận thay phải có Giấy ủy quyền xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú, kèm theo chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) và 01 bản photo công chứng chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) của cả người ủy quyền và được ủy quyền.

Phòng Đào tạo