Thông báo V/v Phát bằng tốt nghiệp ĐH, ĐHLT, CĐ, CĐLT chính quy tốt nghiệp đợt tháng 01/2021
01/04/2021 02:20
Thông báo V/v Phát bằng tốt nghiệp ĐH, ĐHLT, CĐ, CĐLT chính quy tốt nghiệp đợt tháng 01/2021

THÔNG BÁO 

Về việc Phát bằng tốt nghiệp đại học, đại học liên thông, cao đẳng,

cao đẳng liên thông chính quy, tốt nghiệp đợt tháng 01/2021

 

          Hiện này, đã có Bằng tốt nghiệp đại học chính quy khóa 12, 11, 10, 9, đại học liên thông chính quy khóa 12, 11, 10, cao đẳng chính quy khóa 44, 43, 42, 40, cao đẳng liên thông khóa 45 tốt nghiệp đợt tháng 01/2021.

         Đề nghị sinh viên đến Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An để nhận bằng tốt nghiệp.

          Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, yêu cầu sinh viên:

          1. Phải có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

         2. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú, kèm theo chứng minh nhân dân (có thêm bản photo công chứng) của cả người ủy quyền và được ủy quyền.

         3. Phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ (sách của Thư viện, tiền nợ của Ký túc).


Phòng Đào tạo