Thông báo về hồ sơ tốt nghiệp của học viên Cao học khóa 4
17/04/2020 04:14
Thông báo về hồ sơ tốt nghiệp của học viên Cao học khóa 4

THÔNG BÁO VỀ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 4

TT

     Chuyên ngành

Lớp

Hồ sơ tốt nghiệp

 đã có

Ghi

chú

1

Kỹ thuật Điện K4

(2017_2019)

CHKTKTDK04A1

CHKTKTDK04A2

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

 

 

2

Sư phạm

 Kỹ thuật ôtô K4 (2017_2019)

CHSPOTOK04A1

 

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

 

 

3

Kỹ thuật cơ khí K4 (2017_2019)            

CHKTKCKK04A1

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

 

 

  4

Sư phạm

Kỹ thuật điện (2017_2019)            

 CHSPKTDK04A1

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời