Thông báo về hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên CĐ, ĐH hệ VLVH
16/04/2020 05:17
Thông báo về hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên CĐ, ĐH hệ VLVH
Thông báo về hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên CĐ, ĐH hệ VLVH

THÔNG BÁO VỀ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

TT

Lớp

Thời gian tốt nghiệp

Hồ sơ tốt nghiệp đã có

Ghi chú

1

Điện K9N Quảng Ngãi

Tháng 12/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

2

Điện K9N Gia Lai

Tháng 12/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

3

Điện K13N Đắk Lắk

Tháng 12/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

4

CNTT K13N Đắk Lắk

Tháng 12/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

- Bằng

 

5

Điện K9N1 Huế

Tháng 12/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

 

6

Kế toán K9N1 Huế

Tháng 12/2019

- QĐ công nhận TN

- Bảng điểm

- Giấy chứng nhận tạm thời

 

7

Điện K45 Quảng Bình

Tháng 3/2020

- QĐ công nhận TN