Thông báo Về việc phát Bằng tốt nghiệp đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy, đợt xét tốt nghiệp kỳ bổ sung (2021-2022)
02/11/2022 08:23
Thông báo Về việc phát Bằng tốt nghiệp đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy, đợt xét tốt nghiệp kỳ bổ sung (2021-2022)

THÔNG BÁO

Về việc phát Bằng tốt nghiệp đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy, đợt xét tốt nghiệp kỳ bổ sung (2021-2022)

Hiện nay, đã có Bằng tốt nghiệp của đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy, đợt xét tốt nghiệp kỳ bổ sung (2021-2022).

Phòng Đào tạo sẽ phát Bằng cho sinh viên bắt đầu từ thứ 3 ngày 01/11/2022.

Vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên đến Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An để nhận.

Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, yêu cầu sinh viên:

1. Phải có Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

2. Nếu nhận thay phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú, kèm theo chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.


Phòng Đào tạo