Thông báo Về việc phát hồ sơ ra trường của đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy, xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021
04/10/2021 11:21
Thông báo Về việc phát hồ sơ ra trường của đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy, xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021

THÔNG BÁO 

Về việc phát hồ sơ ra trường (bao gồm: CNTN tạm thời + bảng điểm)

của đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy,

xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021

Hiện nay, đã có hồ sơ ra trường (Gồm: CNTN tạm thời + bảng điểm) của đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy, xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021.

Đề nghị sinh viên đến Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An để nhận.

Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, yêu cầu sinh viên:

1. Phải có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

2. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú, kèm theo chứng minh nhân dân của cả người ủy quyền và được ủy quyền.

3. Phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ (sách của Thư viện, tiền nợ của Ký túc).