Thông báo về việc phát hồ sơ ra trường của ĐH, ĐHLT, CĐ, CCDLT, xét tốt nghiệp Học kỳ hè năm học 2021-2022
21/09/2022 11:27
Thông báo về việc phát hồ sơ ra trường của ĐH, ĐHLT, CĐ, CCDLT, xét tốt nghiệp Học kỳ hè năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

Về việc phát hồ sơ ra trường các hệ dào tạo: đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy đợt xét tốt nghiệp Học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2021-2022.

Hiện nay, đã có hồ sơ ra trường (Gồm: CNTN tạm thời + bảng điểm) của đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy đợt xét tốt nghiệp Học kỳ phụ (Kỳ hè) năm học 2021-2022.

Phòng Đào tạo sẽ phát hồ sơ ra trường cho sinh viên bắt đầu từ 09 giờ 00 thứ năm ngày 22/09/2022.

Vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên đến Phòng Đào tạo (phòng 103, tòa nhà 11 tầng) - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An để nhận.

Khi đến nhận hồ sơ ra trường, yêu cầu sinh viên:

1. Phải có Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

2. Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền ghi rõ nội dung ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú, kèm theo chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.

 

Phòng Đào tạo