Về việc phát hồ sơ tốt nghiệp ra trường của hệ đại học, đại học liên thông đợt xét tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2022-2023 (bao gồm: giấy CNTN tạm thời + bảng điểm)
07/03/2023 05:04
Về việc phát hồ sơ tốt nghiệp ra trường của hệ đại học, đại học liên thông đợt xét tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2022-2023 (bao gồm: giấy CNTN tạm thời + bảng điểm)

THÔNG BÁO

Về việc phát hồ sơ tốt nghiệp ra trường của hệ đại học, đại học liên thông đợt xét tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2022-2023 (bao gồm: giấy CNTN tạm thời + bảng điểm).

 

Hiện nay, phòng Đào tạo đã hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp ra trường cho sinh viên (giấy CNTN tạm thời + bảng điểm) của hệ đại học, đại học liên thông chính quy, đợt xét tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2022-2023. Vậy phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên biết để đến nhận, thời gian cụ thể như sau:

Thời gian phát hồ sơ: bắt đầu từ 08 giờ 00, thứ 5 ngày 09/3/2023

Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An.

Khi đến nhận hồ sơ tốt nghiệp yêu cầu sinh viên:

1. Phải có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

2. Nếu không đến nhận trực tiếp, nhờ người nhận thay phải có giấy ủy quyền xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú, kèm theo chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) của cả người ủy quyền và được ủy quyền.

3. Phải hoàn thành các thủ tục đối với quy định của Nhà trường.

Ghi chú: Đối với số sinh viên đã đăng ký chuyển phát nhanh hồ sơ tốt nghiệp, Phòng Đào tạo đã gửi hồ sơ bảo đảm đường bưu điện theo địa chỉ mà sinh viên đã đăng ký. Sau 05 ngày (kể từ ngày ra thông báo) sinh viên đã nhận được hoặc chưa nhận được hồ sơ báo lại cho Phòng Đào tạo để kiểm tra xử lý và xác nhận.

Phòng Đào tạo