Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã hội: Hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá trong đào tạo trực tuyến
21/04/2020 08:25
Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã hội: Hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá trong đào tạo trực tuyến
Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã hội: Hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá trong đào tạo trực tuyến

     Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) đã có nhiều văn bảnchỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chủ động trongviệc phòng chống dịch và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổchức đào tạo (đào tạo trực tuyến), bảo đảm thực hiện được mục tiêu và kế hoạchđào tạo đặt ra trong năm học 2020.

     Để thực hiện tốt việc tổ chức đào tạo trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnhCOVID-19, đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáodục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện một số hướng dẫn theo Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN V/v hướng dẫn thực hiện quản lý,tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giátrong đào tạo trực tuyến, ngày 14/04/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

     Mọi vướngmắc trong quá trình thực hiện đề nghị báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm,Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: dncq.gdnn@molisa.gov.vn) để được hướng dẫn,giải quyết./.

Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội