Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh công bố công khai văn bằng thạc sĩ, đại học
08/12/2022 04:29
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh công bố công khai văn bằng thạc sĩ, đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH CÔNG BỐ CÔNG KHAI MẪU bẰNG KỸ SƯ, BẰNG CỬ NHÂN, BẰNG THẠC SĨ

 Thực hiện các quy định tại Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Thông tư 21/2019/BGDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư 27/2019/BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tự chủ thiết kế các mẫu văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Bằng Kỹ sư, Bằng Cử nhân, Bằng Thạc sĩ.

Sau khi hoàn thành các thủ tục báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh Nghệ An về mẫu phôi văn bằng giáo dục đại học theo quy định hiện hành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh công bố công khai mẫu văn bằng cấp cho người học:

Đới với người học đã tốt nghiệp trình độ đại học, mẫu văn bằng áp dụng cho các khóa đào tạo kỹ sư, cử nhân được tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ ngày 01/7/2019 trở đi. Riêng mẫu Bằng thạc sĩ vẫn áp dụng theo mẫu phôi văn bằng đã ban hành theo Quyết định số 169/QĐ-ĐHSPKTV ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

 

1. Bằng kỹ sư

 

 2. Bằng cử nhân

 3. Bằng thạc sĩ


 

 

Phòng Đào tạo