Thông báo về việc phát hồ sơ ra trường của ĐH, ĐHLT, CĐ, CĐLT, xét tốt nghiệp Học kỳ 2 (2021-2022)
11/07/2022 05:32
Thông báo về việc phát hồ sơ ra trường của ĐH, ĐHLT, CĐ, CĐLT, xét tốt nghiệp Học kỳ 2 (2021-2022)

THÔNG BÁO

Về việc phát hồ sơ ra trường (bao gồm: CNTN tạm thời + bảng điểm) của đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy,  xét tốt nghiệp Học kỳ 2 (2021-2022).

Hiện nay, đã có hồ sơ ra trường (Gồm: CNTN tạm thời + bảng điểm) của đại học, đại học liên thông, cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy, xét tốt nghiệp Học kỳ 2 (2021-2022).

Phòng Đào tạo sẽ phát hồ sơ ra trường bắt đầu từ 09 giờ 30 thứ 3 ngày 12/07/2022

Vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên đến Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số 117, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An để nhận.

Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, yêu cầu sinh viên:

1. Phải có Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

2. Nếu nhận thay phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú, kèm theo chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.

Phòng Đào tạo